UZALEŻNIENIA

OTWARTOŚĆ     UZALEŻNIENIA    WSPÓŁUZALEŻNIENIE    ZABURZENIA PSYCHICZNE   BEZDOMNOŚĆ   ŚMIERĆ

Help, wycieraczka, tufting, 2020, 35x55cm

Wg badań WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – na różnego rodzaju schorzenia psychiczne cierpi około 10% całej ludzkiej populacji. Co trzecia osoba przynajmniej jeden raz w życiu potrzebuje pomocy psychologa albo psychiatry. W Polsce szacuje się, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym ma około 20% populacji. Nie wszyscy jednak zgłaszają się po fachową pomoc. Co gorsza, udowodniono, że osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi mają gorszy dostęp do ogólnej opieki zdrowotnej i nowoczesnych metod leczenia, dłużej czekają na diagnozę oraz ich leczenie jest mniej efektywne.

Najbardziej znanymi problemami (dotykającymi też największą część populacji) są depresja i zaburzenia lękowe. Słabo poznanymi wciąż są zaburzenia psychotyczne, schizofrenia czy zaburzenia osobowości. Choroby psychiczne nadal nie są całkowicie powszechnie akceptowalne. Wiele osób borykających się z zaburzeniami lub chorobami skarży się na dyskryminację, np. w Wielkiej Brytanii 300 000 osób z długotrwałymi problemami ze zdrowiem psychicznym co roku traci pracę.

Zgłoszenie się po pomoc do poradni psychologicznej dla nikogo nie powinno być źródłem wstydu, mimo to z pomocy psychiatrycznej w Polsce korzysta tylko ok. 25% osób potrzebujących.