OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ     UZALEŻNIENIA    WSPÓŁUZALEŻNIENIE    ZABURZENIA PSYCHICZNE   BEZDOMNOŚĆ   ŚMIERĆ

Open House, Tufting, 2020

Otwartość w naszej  rodzinie do pewnego momentu była bardzo mała. Kiedy wiadomo, że można na jakiś temat rozmawiać, a na jakiś stanowczo nie? 

Nigdy nie rozumiałam funkcji, jaką sprawują tematy tabu w rodzinie.

Są to sprawy, działania, zagadnienia, co do których istnieje rodzaj „zmowy milczenia”. Funkcjonujące w danej społeczności tabu jest wówczas rodzajem autocenzury, zwykle głęboko wpajanej w trakcie procesu wychowawczego.

Tabu zabrania głośno mówić, pisać, a nawet myśleć i zauważać sprawy nim objęte.

Model House, video, 2015
HOME SWEET HOME, dom z kostek cukru. Biennale OUT of STH, BWA Awangarda Wrocław, 2016. fot. Alicja Kielan
Pod kloszem, dziergany obiekt, 2020
family secrets, tufted rug, 2021