INSTYTUCJE POMOCOWE

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
teledysk zrealizowany w Ośrodku Terapii Uzależnień Pławniowice „SZANSA”. Całość jest efektem warsztatów Rapu prowadzonych przez członków Fundacji „Dobrzy Ludzie Dzieciom” Strona internetowa : www.nzozszansa.pl Strona Fundacja : www.dobrzyludzie.org