BEZDOMNOŚĆ

OTWARTOŚĆ     UZALEŻNIENIA    WSPÓŁUZALEŻNIENIE    ZABURZENIA PSYCHICZNE   BEZDOMNOŚĆ   ŚMIERĆ  


7,5 mln Polaków co roku odczuwa zaburzenia psychiczne, mimo to wciąż jest to temat tabu. Za bezdomnością chroniczną zazwyczaj stoją poważne problemy zdrowotne m.in. zaburzenia psychiczne i/lub uzależnienie (podwójna diagnoza) i co za tym idzie potrzeba specjalistycznej pomocy. Przedłużająca się bezdomność to także świadectwo nieefektywności systemu pomocy w „wychodzeniu z bezdomności”.

Każda osoba bezdomna, która jest bezdomna dłużej niż rok lub w ciągu ostatnich trzech lat doświadczyła co najmniej czterech epizodów bezdomności, posiada jakąś „cechę wykluczającą” (zaburzenia spowodowane nadużywaniem substancji, zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwoju, choroby przewlekłe, niepełnosprawność).