Happy Family project to projekt rodzinny zainicjowany przez najmłodszą z rodzeństwa Karolinę. 

Nasza rodzina to rodzice Aleksandra i Sławomir oraz rodzeństwo Karolina (32 l) i brat Filip (34 l)

więcej na temat członków rodziny 

Tak skrajna sytuacja zmusza do refleksji nad przyczynami. Nasza rodzina jak i wiele innych konfrontowała się z trudnościami takimi jak: choroby psychiczne, uzależnienia czy wykluczenie społeczne. Okazuje się, że zdrowie psychiczne jest jednym z najsilniejszych tematów tabu, co powoduje wysoki poziom stygmatyzacji społecznej.

Motorem działań dla powstania projektu stała się wyjątkowa sytuacja w jakiej znalazł się Filip, który z niezrozumiałych dla nas wówczas przyczyn okresami był osobą bezdomną.

Problem bezdomności jest tak złożony, że często trudno jednoznacznie wskazać jej przyczyny. Wśród najczęściej występujących można wymienić wykluczenie społeczne spowodowane chorobami czy zaburzeniami psychicznymi, w tym uzależnieniami lub długotrwałym pobytem w zakładzie karnym. Wiążą się z tym błędne diagnozy lub ich brak, stygmatyzacja osób chorych psychicznie, brak dostępu do pomocy lub umiejętności skorzystania z niej przez osoby chore i ich najbliższych. Dzięki osobistym doświadczeniom jestem w stanie opowiedzieć prawdziwą historię i być może przełamać tabu otaczające temat zdrowia psychicznego. W tej historii jej brat nie jest już tylko członkiem rodziny — staje się przedstawicielem społeczeństwa.

Tak skrajna sytuacja zmusza do refleksji nad przyczynami. Nasza rodzina jak i wiele innych konfrontowała się z trudnościami takimi jak: choroby psychiczne, uzależnienia czy wykluczenie społeczne. Okazuje się, że zdrowie psychiczne jest jednym z najsilniejszych tematów tabu, co powoduje wysoki poziom stygmatyzacji społecznej.

więcej o problemach rodzinnych 

Ciekawa jest też obserwacja pozytywnych zmian, takich jak postawa mamy, która w dojrzałym wieku podjęła studia, zaangażowała się w grupę wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, które z instytucjonalnych stały się przyjacielskimi i pozwoliły jej mimo postępującej degradacji syna oraz piętrzących się problemów prowadzić dość „szczęśliwe życie” 

więcej o instytucjach pomocowych

Na tej stronie znajdziecie ilustrowane historie rodzinne, ale i przydatne informacje, których baza będzie się sukcesywnie poszerzać.

Happy Family projekt to również seria wystaw edukacyjnych w instytucjach sztuki. Zaprojektowane przestrzenie  zakładają stworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej dyskusji na trudne tematy.

więcej o wystawach

Jeżeli chcesz pomóc w podnoszeniu świadomości na tematy zawarte na tej stronie zapraszamy do kontaktu  

 

 

 

 

„Lekcje Sztuki w sieci: HERSTORIE – Karolina Balcer” projekt realizowany przez Fundację zespół Ładne Historie w ramach programu „Kultura w sieci”.