Happy Family project to projekt rodzinny zainicjowany przez najmłodszą z rodzeństwa Karolinę. 

Nasza rodzina to rodzice Aleksandra i Sławomir oraz rodzeństwo Karolina (32 l) i brat Filip (34 l)

więcej na temat członków rodziny 

Motorem działań stała się wyjątkowa sytuacja w jakiej znalazł się Filip, który z niezrozumiałych dla nas wówczas przyczyn okresami był osobą bezdomną.

Tak skrajna sytuacja zmusza do refleksji nad przyczynami. Nasza rodzina jak i wiele innych konfrontowała się z trudnościami takimi jak: choroby psychiczne, uzależnienia czy wykluczenie społeczne. Okazuje się, że zdrowie psychiczne jest jednym z najsilniejszych tematów tabu, co powoduje wysoki poziom stygmatyzacji społecznej.

więcej o problemach rodzinnych 

Ciekawa jest też obserwacja pozytywnych zmian, takich jak postawa mamy, która w dojrzałym wieku podjęła studia, zaangażowała się w grupę wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, które z instytucjonalnych stały się przyjacielskimi i pozwoliły jej mimo postępującej degradacji syna oraz piętrzących się problemów prowadzić dość „szczęśliwe życie” 

więcej o instytucjach pomocowych

Na tej stronie znajdziecie ilustrowane historie rodzinne, ale i przydatne informacje , których baza będzie się sukcesywnie poszerzać.

Jeżeli chcesz pomóc w podnoszeniu świadomości na tematy zawarte na tej stronie zapraszamy do kontaktu  

Happy family project jest podsumowaniem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 zatytułowanego “Mój brat jest bezdomny”

„Lekcje Sztuki w sieci: HERSTORIE – Karolina Balcer” projekt realizowany przez Fundację zespół Ładne Historie w ramach programu „Kultura w sieci”.